Utomhusmålning

Utomhusmålning ställer helt andra krav än att måla inomhus. Väder och vind spelar exempelvis långt mycket högre roll. För att färg skall torka tillfredsställande krävs vanligtvis +5°C och även om lufttemperaturen är tillräcklig så kan underlaget vara kallare. Rent generellt ställs också större krav på utomhusfärg då den skall stå sig i alla klimat.

Även olika byggnadsdelar och underlag ställer krav på färg- och målningsteknik. Trä, puts eller betong ger olika förutsättningar. För träfasader med täckande färg brukar man räkna med cirka 10 år. Vidare är fönster extra sårbara för angrepp av fukt och röta och samtidigt dyra att byta ut, så där är det extra viktigt att ta del av den fackmannakunskap som Turkos besitter.

Vi utför utomhusmålning åt både företag och privatpersoner i Halmstad med omnejd.